Trang Hiện Tại
 1. Trang Chủ
 2. Đăng Ký

Tạo Tài Khoản

Thông Tin Cá Nhân

Required Field Mục bắt buộc

Thông Tin Cá Nhân
Email Required Field
Mật Khẩu Required Field
※ Quy định đặt mật khẩu
  - (8~16 ký tự bao gồm ít nhất ba trong: chữ cái viết thường/viết hoa, chữ số và ký tự đặc biệt)
  - Ký tự đặc biệt có thể nhập
      ~ ` ! @ # $ % ^ ( ) * _ - = { } [ ] | ; : < > , . ? /
  - Không thể nhập dấu cách
  - Không thể nhập các chữ cái hoặc chữ số liên tiếp
  - Không thể nhập một chữ cái hoặc chữ số nhiều lần
  - Không thể chứa ID
Close
(8~16 ký tự bao gồm ít nhất ba trong: chữ cái viết thường/viết hoa, chữ số và ký tự đặc biệt)
Xác Nhận Mật Khẩu Required Field
ID Required Field
Tên Required Field
Tên Tiếng Anh Required Field
Tên Phiên Âm Required Field
Quốc Gia Required Field
Thành phố/Quận/Huyện Bắt buộc
Địa chỉ
địa chỉ chi tiết Required Field
Thành Phố Required Field
Bang/Tỉnh Required Field
Mã Bưu Điện Required Field
Điện Thoại Required Field -
Điện Thoại Di Động Required Field -

Thông Tin Thêm

Thông Tin Thêm
Nickname Required Field

Giới Tính Required Field
Ngày Sinh Required Field / /
Kỷ Niệm Ngày Cưới Required Field / /
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Required Field
Người Giới Thiệu Required Field

Đồng ý tất cả

Điều Khoản và Điều Kiện (Bắt Buộc)

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

1. Giới thiệu

Điều khoản dưới đây (gọi là “Điều Khoản Sử Dụng”) được áp dụng cho tất cả các giao dịch mua mà bạn thực hiện qua trang web này. Khi bạn mua sản phẩm của chúng tôi có nghĩa là bạn đã đồng ý với Điều Khoản Sử Dụng này.

2. Năng lực hành vi

 • Bằng việc mua hàng từ chúng tôi, bạn đảm bảo rằng mình có đủ những điều kiện sau.
  1. a.Bạn từ 18 tuổi trở lên
  2. b.Bạn có đủ năng lực pháp lý để tham gia vào các thỏa thuận hoặc hợp đồng ràng buộc

3. Tài khoản thành viên

 1. 3.1Để sử dụng một số tính năng trên trang web của chúng tôi, bạn phải đăng ký tài khoản (dưới đây gọi là “Tài khoản”) bằng cách nhập mã nhận dạng người dùng duy nhất (dưới đây gọi là “ID người dùng”), mật khẩu và cung cấp những thông tin cá nhân nhất định (vui lòng xem Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi để biết nội dung chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập).
 2. 3.2Chúng tôi khuyến nghị bạn đảm bảo những nội dung sau.
  1. a.Giữ bí mật mật khẩu của mình
  2. b.Đăng xuất khỏi Tài khoản mỗi khi kết thúc một phiên làm việc trên trang web
  3. c.Ngay lập tức thông báo cho chúng tôi biết khi Tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép
  4. d.Đảm bảo rằng thông tin Tài khoản của bạn chính xác và ở trạng thái mới nhất
 3. Bạn phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với việc sử dụng và các hoạt động trong Tài khoản không do bạn trực tiếp thực hiện. Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với các tổn thất và thiệt hại phát sinh do việc sử dụng trái phép Tài khoản, hoặc do không tuân thủ các khuyến nghị được đưa ra trong khoản này.

 4. 3.3Bạn đồng ý rằng chúng tôi với bất kỳ lý do gì, dựa theo phán đoán và quyết định riêng của chúng tôi, đều có thể ngay lập tức xóa bỏ Tài khoản của bạn, xóa nội dung liên quan đến Tài khoản của bạn, thu hồi lại tiền hỗ trợ được cung cấp cho bạn, hủy toàn bộ giao dịch liên quan đến Tài khoản của bạn, tạm thời giữ lại khoản tiền bán hàng hoặc/và khoản tiền hoàn lại, hoặc thực hiện các hành động khác mà chúng tôi cho là cần thiết mà không cần thông báo cho bạn hoặc/và bên thứ ba, cũng như không phải chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào. Những hành động trên có thể được thực hiện căn cứ dựa trên các nội dung sau, nhưng không bị giới hạn trong những nội dung này.
  1. a.Trạng thái không hoạt động kéo dài
  2. b.Có hành vi vi phạm nội dung hoặc tinh thần của Điều Khoản Sử Dụng này
  3. c.Có hành vi trái pháp luật, lừa đảo, quấy rối, phá hoại danh dự, đe dọa hoặc lạm dụng
  4. d.Trường hợp có nhiều Tài khoản người dùng
  5. e.Lạm dụng voucher (bao gồm bán voucher cho bên thứ ba và sử dụng quá mức hoặc bất thường voucher trên trang web)
  6. f.(Liên quan đến tính năng có thể sử dụng trên trang web của chúng tôi) Tạo, khai thác hoặc sử dụng phần mềm hoặc sản phẩm của bên thứ ba mà không được cho phép
  7. g.Hành vi gây ảnh hưởng xấu đến người dùng khác, bên thứ ba hoặc lợi ích kinh doanh của chúng tôi

4. Nghĩa vụ của thành viên

 1. 4.1Quyền hạn được cấp để sử dụng trang web này và các dịch vụ có hiệu lực đến ngày kết thúc. Hiệu lực của quyền hạn này sẽ kết thúc khi bạn không tuân thủ các điều cấm được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này. Các điều cấm đó bao gồm các nội dung được liệt kê dưới đây, nhưng không bị giới hạn trong các nội dung này. Nếu bạn không tuân thủ các điều cấm, chúng tôi sẽ chấm dứt quyền hạn của bạn mà không cần thông báo. Trong trường hợp này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web, mua sản phẩm hoặc thực hiện các giao dịch khác trên trang web. Ngoài ra, chúng tôi có thể sẽ khởi kiện lên tòa án về việc vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này.
 2. 4.2Bạn đồng ý không thực hiện các hành vi dưới đây.
  1. a.Tải lên, đăng, truyền hoặc sử dụng theo cách khác những nội dung có thể gây ra các vấn đề như trái pháp luật, độc hại, đe dạo, lạm dụng, quấy rối, gây bất an, tạo cảm giác khó chịu, tra tấn, phỉ báng, hạ thấp danh dự, khiêu dâm, xâm phạm quyền riêng tư, thù địch, phân biệt chủng tộc, v.v.
  2. b.Sử dụng trang web hoặc tải lên nội dung để mạo danh cá nhân hoặc tổ chức, hoặc giả mạo về việc hợp tác với cá nhân hoặc tổ chức
  3. c.Làm giả tựa đề hoặc ngụy tạo số nhận dạng để giả mạo nguồn gốc của nội dung được truyền qua dịch vụ
  4. d.Sửa đổi hoặc tạo ra các bản phái sinh hoặc bản dịch trang web, hoặc đồng ý với các hành vi này mà không có sự cho phép rõ ràng của chúng tôi
  5. e.Sử dụng trang web này vì lợi ích của bên thứ ba hoặc theo cách thức không được cho phép trong Điều Khoản Sử Dụng này
  6. f.Sử dụng trang web hoặc tải lên nội dung theo cách gian lận, trái với lương tâm, sai sự thật, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo
  7. g.Mở nhiều Tài khoản hoặc hoạt động vi phạm nội dung và tinh thần của Điều Khoản Sử Dụng này
  8. h.Hành vi có thể làm giảm độ chính xác của hệ thống phản hồi hoặc cấp bậc
  9. i.Cố gắng giải mã nguồn, thiết kế đối chiếu, phân giải hoặc tấn công trang web (hoặc một phần của trang web), vô hiệu hóa hoặc gỡ bỏ các biện pháp bảo mật hoặc công nghệ mã hóa đã được thực hiện liên quan đến việc truyền, xử lý hoặc lưu trữ dịch vụ hoặc/và dữ liệu của chúng tôi
  10. j.Thu thập thông tin của người dùng khác như dữ liệu cá nhân hoặc thông tin cá nhân
  11. k.Thao túng hoặc cản trở dịch vụ được liên kết với trang web hoặc máy chủ, mạng kết nối với trang web hoặc người dùng khác sử dụng trang web, hoặc vi phạm yêu cầu, thủ tục, chính sách, quy định của mạng kết nối với trang web
  12. l.Hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp làm hỏng, vô hiệu hóa, gây quá tải trang web, hoặc máy chủ hoặc mạng kết nối với trang web

5. Đặt hàng/Trả hàng và Hoàn tiền

 1. 5.1Trường hợp bạn đặt hàng để mua sản phẩm của chúng tôi, đơn hàng chỉ được coi là một đề nghị muốn mua sản phẩm của bạn. Cho đến khi xác nhận đơn hàng, chúng tôi có quyền từ chối đơn hàng của bạn với bất kỳ lý do nào. Đơn hàng chỉ được công nhận khi bạn đã nhận được email hoặc tin nhắn từ chúng tôi thông báo rằng đơn hàng đã được tiếp nhận.
 2. 5.2Dù đơn hàng được công nhận nhưng có thể xảy ra trường hợp sản phẩm bạn lựa chọn không còn tồn kho. Trường hợp không thể thực hiện đơn hàng, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn để hoàn lại số tiền bạn đã chi trả.
 3. 5.3Mọi trường hợp trả hàng và hoàn tiền đều được áp dụng theo Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền của chúng tôi. Bản sao của Chính Sách Trả Hàng và Hoàn Tiền được đính kèm trong Phụ lục 1 của Điều Khoản Sử Dụng này.
 4. 5.4Ngay cả khi đã gửi cho bạn email thông báo rằng đơn hàng đã được tiếp nhận và mọi thủ tục thanh toán đã được hoàn tất, chúng tôi vẫn có quyền hủy đơn hàng và hoàn lại số tiền tương đương với giá trị của sản phẩm thay vì giao hoặc cung cấp sản phẩm cho bạn.
 5. 5.5Mỗi đơn hàng được chia thành các phiên bản riêng biệt, và đề nghị mua các phiên bản được chúng tôi chấp nhận hợp lệ sẽ tạo thành một hợp đồng mua bán riêng biệt. Do đó, ngay cả khi phát sinh vấn đề đối với một số phiên bản như vận chuyển thất bại hoặc giao hàng có lỗi, v.v. thì cũng không ảnh hưởng đến việc xác nhận mua hàng của những sản phẩm khác.

6. Giá

 1. 6.1Giá của tất cả sản phẩm là giá được hiển thị trên trang mua sắm của chúng tôi (trừ trường hợp xảy ra lỗi).
 2. 6.2Nếu phát hiện có lỗi trong giá của sản phẩm mà bạn đã đặt hàng, trước khi chấp nhận đơn hàng, chúng tôi sẽ thông báo về lỗi này cho bạn và cung cấp tùy chọn để bạn có thể tiến hành đặt hàng với giá đúng, hoặc hủy đơn và nhận lại tiền. Trường hợp (a) chúng tôi không thể liên lạc được với bạn, hoặc (b) không nhận được phản hồi từ bạn trong thời gian được ghi trong thông báo của chúng tôi, thì đơn hàng của bạn sẽ được hủy và hoàn tiền (đối với trường hợp đã thanh toán).

7. Không bảo đảm

Tất cả các sản phẩm và dữ liệu hoặc thông tin trên trang web của chúng tôi được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng (as-is)” và “có thể sử dụng (as available). Chúng tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với những sai lệch nhỏ hoặc không chính xác trong mô tả, hình ảnh, dữ liệu hoặc thông tin trên trang web của chúng tôi. Tương tự, nếu có bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác dễ thấy nào trong dữ liệu hoặc thông tin được đăng trên trang web của chúng tôi thì trước khi hành động theo thông tin đó, bạn phải tiến hành kiểm tra lại thông tin đó với chúng tôi.

8. Rủi ro trong chuyển quyền sở hữu

 1. 8.1Kể từ thời điểm sản phẩm được giao cho đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển được chỉ định, mọi rủi ro về hư hỏng hoặc mất mát sản phẩm sẽ thuộc trách nhiệm của bạn.
 2. 8.2Bất chấp nội dung của Điều Khoản Sử Dụng về khả năng chuyển giao rủi ro trong quá trình giao sản phẩm, bạn sẽ không nhận được quyền sở hữu sản phẩm cho đến khi chúng tôi nhận được thanh toán bằng tiền mặt, khoản tiền quyết toán, toàn bộ giá của sản phẩm, v.v.

9. Giới hạn trách nhiệm

 1. 9.1Chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm, điều kiện và điều khoản (bất kể được quy định rõ ràng hay ngụ ý) được pháp luật cho phép, bao gồm cả việc cho rằng chất lượng sản phẩm phải đáp ứng được yêu cầu hoặc kỳ vọng của bạn ngay cả sau khi sử dụng sai mục đích, lạm dụng, hao mòn bình thường, bất cẩn khi sử dụng, sử dụng sai sản phẩm hoặc không sử dụng theo đúng hướng dẫn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại không thể lường trước một cách hợp lý liên quan đến việc đặt mua sản phẩm thông qua trang web của chúng tôi.
 2. 9.2Bạn đồng ý rằng nếu nhà sản xuất sản phẩm có bảo hành cho các sản phẩm thì mọi khiếu nại liên quan đến việc bảo hành này, bạn sẽ chỉ đệ trình lên nhà sản xuất hoặc nhà phân phối đó, còn chúng tôi và giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp của chúng tôi không có bất kỳ liên quan nào đến vấn đề bồi thường.
 3. 9.3Bất chấp toàn bộ nội dung được đề cập trong Điều Khoản Sử Dụng này, trách nhiệm tối đa của chúng tôi đối với thỏa thuận trong phạm vi pháp luật cho phép, hành vi phạm pháp (bao gồm cả sơ suất hoặc vi phạm nghĩa vụ theo luật định), hoặc việc đặt hàng hoặc mua sản phẩm của bạn, được giới hạn bằng giá của sản phẩm bạn đặt hàng hoặc mua trên trang web của chúng tôi.
 4. 9.4Bất chấp những nội dung được đề cập bên trên, bất kỳ điều nào trong Điều Khoản Sử Dụng này cũng (a) không loại trừ, giới hạn hoặc sửa đổi các điều kiện, đảm bảo, quyền lợi hoặc trách nhiệm trái pháp luật hoặc có thể làm cho các điều khoản khác trở nên vô hiệu trong số các điều kiện, đảm bảo, quyền lợi hoặc trách nhiệm được bao hàm trong Điều Khoản Sử Dụng này, và (b) không giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm đối với những trường hợp tử vong hoặc thương tật do sơ suất của chúng tôi.

10. Liên kết đến trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể bao gồm các đường dẫn liên kết đến các trang web khác. Những liên kết này được cung cấp với mục đích cung cấp thêm thông tin cho bạn. Việc có chứa các liên kết không có nghĩa chúng tôi đảm bảo cho trang web đó, và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các nội dung của trang web đó. Ngoài ra, chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng trang web đó không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, và cũng không cho phép sao chép tài liệu được tìm thấy trên trang web đó.

11. Quyền sở hữu trí tuệ

 • Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép có giới hạn và có thể bị hủy bỏ để bạn có thể truy cập vào trang web và sử dụng nó. Tất cả nội dung độc quyền, nhãn hiệu, tên thương hiệu, logo hiển thị trên trang web của chúng tôi và các tài sản trí tuệ khác (dưới đây gọi là “Tài sản trí tuệ”) đều là tài sản độc quyền của chúng tôi, hoặc là tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba đã được xác nhận trên trang web của chúng tôi.
 • Không có quyền hoặc giấy phép nào được cấp trực tiếp hoặc gián tiếp cho bất kỳ bên nào truy cập vào trang web của chúng tôi để sử dụng hoặc sao chép Tài sản trí tuệ, và bên truy cập vào trang web của chúng tôi không thể yêu cầu bất kỳ quyền hạn, chức vụ hoặc lợi ích nào trong đó. Bằng việc sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi, bạn đồng ý chấp hành các luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan để bảo vệ trang web cũng như những nội dung trong đó.
 • Bạn đồng ý không sao chép, thuê, bán, phân phối, truyền, hiển thị công khai, sửa đổi hoặc tạo các bản phái sinh của trang web hoặc nội dung trong đó. Ngoài ra, khi không có sự đồng ý trước của chúng tôi bằng văn bản, bạn không được phản chiếu hoặc đóng khung một phần hoặc toàn bộ trang web của chúng tôi như một phần của trang web khác hoặc máy chủ khác.

12. Bảo mật dữ liệu

Tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn truyền cho chúng tôi đều được thu thập, tiếp nhận và xử lý theo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi. Bằng việc đặt hàng trên trang web của chúng tôi, bạn được xem là đã đồng ý với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi. Bản sao của chính sách này được đính kèm tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi.

13. Thông báo

 • Bất kỳ thông báo bằng văn bản nào được đưa ra theo Điều Khoản Sử Dụng này đều được coi là có hiệu lực nếu được soạn thảo bằng tiếng Anh và được gửi đi bằng bất kỳ phương tiện nào sau đây.
  1. 13.1Gửi thư bảo đảm hoặc gửi chuyển phát bằng địa chỉ được ghi trong Điều Khoản Sử Dụng này
  2. 13.2Gửi fax bằng số fax được ghi trong Điều Khoản Sử Dụng này
  3. 13.3Gửi email bằng địa chỉ email được ghi trong Điều Khoản Sử Dụng này
 • Khi gửi thông báo cho chúng tôi, bạn phải sử dụng những thông tin liên lạc sau.
  • [Nhập địa chỉ nhận thư]
  • [Nhập số fax (nếu có)]
  • [Nhập địa chỉ email]
 • Thông tin liên lạc bạn cung cấp để hoàn thành đơn hàng (ví dụ: Địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại di động và các thông tin tương tự khác) sẽ được sử dụng để gửi thông báo.
 • Tuy nhiên, bạn hoặc chúng tôi đều có thể thay đổi thông tin liên lạc bằng việc thông báo bằng văn bản cho người nhận của đối phương tối thiểu trước 15 ngày.

14. Miễn truy cứu trách nhiệm

 • Bạn đồng ý bồi thường và biện hộ cho chúng tôi, đồng thời không yêu cầu chúng tôi cũng như giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp của chúng tôi phải chịu bất kỳ trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất, chi phí (bao gồm cả phí pháp lý) nào, trong bất kỳ trường hợp nào sau đây.
  1. a.Vi phạm Điều Khoản Sử Dụng này
  2. b.Mọi trách nhiệm phát sinh do sử dụng trang web của chúng tôi
  3. c.Bạn hoặc người sử dụng Tài khoản và thông tin cá nhân của bạn để truy cập vào trang web của chúng tôi vi phạm pháp luật hoặc quyền lợi của bên thứ ba
   Trừ khi thuộc tất cả các trường hợp sau.
  4. d.Trách nhiệm, thiệt hại, tổn thất này phát sinh hoàn toàn do sự gian dối hoặc sự tắc trách nghiêm trọng của chúng tôi
  5. e.Bạn đã sử dụng mọi cách có thể để ngăn chặn thiệt hại này

15. Điều khoản chung

 1. 15.1Sử dụng bên thứ ba. Chúng tôi có thể thông qua bên thứ ba để thực hiện một số nghĩa vụ của mình bao gồm dịch vụ vận chuyển, dịch vụ tồn kho, v.v. nhưng không giới hạn trong những dịch vụ này. Bằng việc đặt mua sản phẩm thông qua trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý sử dụng dịch vụ được cung cấp qua bên thứ ba và thừa nhận rằng chúng tôi không thể kiểm soát bên thứ ba cũng như không thể bảo đảm bên thứ ba sẽ tuân thủ nghĩa vụ của họ.
 2. 15.2Miễn trừ. Việc chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất cứ quyền lợi nào được ghi trong Điều Khoản Sử Dụng này không có nghĩa là chúng tôi từ bỏ quyền lợi đó, và việc này sẽ không trở thành căn cứ cho việc chúng tôi không thể thực hiện quyền lợi đó trong trường hợp khác. Sự vô hiệu của bất kỳ điều nào trong Điều Khoản Sử Dụng này cũng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu lực hoặc khả năng thực thi của các điều còn lại.
 3. 15.3Điều khoản thỏa thuận hoàn toàn. Điều Khoản Sử Dụng này thay thế cho tất cả các tuyên bố, hiểu biết và thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó giữa chúng tôi và bạn.
 4. 15.4Hiệu lực từng phần. Trường hợp có bất kỳ điều khoản, điều kiện nào trong Điều Khoản Sử Dụng này bị phán quyết là trái pháp luật, không hợp lệ, bị cấm hoặc không thể thực thi theo luật pháp liên quan tại bất kỳ khu vực tài phán nào thì sẽ bị mất hiệu lực trong phạm vi trái pháp luật, không hợp lệ, bị cấm theo quy định của luật pháp đó mà không làm mất hiệu lực, giảm hiệu lực hoặc không thể thực thi các điều khoản, điều kiện còn lại của Điều Khoản Sử Dụng này; và sự trái pháp luật, không hợp lệ, bị cấm, không thể thực thi của một điều kiện tại một khu vực tài phán không khiến cho điều kiện đó trở thành trái pháp luật, không hợp lệ, bị cấm, không thể thể thực thi tại khu vực tài phán khác.
 5. 15.5Trường hợp bất khả kháng. Trường hợp tình hình thay đổi vượt ra ngoài mức hợp lý của thỏa thuận vì những lý do mà chúng tôi không thể kiểm soát (nội chiến, bạo động, đình công, bạo loạn, hỏa hoạn, lũ lụt, cháy nổ, động đất, tai nạn nghiêm trọng, thiên tai, quy định của chính phủ, dịch bệnh, giao thức kiểm dịch, gián đoạn công việc, vấn đề công đoàn làm gián đoạn công việc, v.v.), chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào của bạn ngay cả khi chúng tôi không thể thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này. Ngoài ra, trong trường hợp tình hình thay đổi gây ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ được quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này, thì thời gian thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi sẽ được gia hạn bằng thời gian diễn ra tình hình đó, và chúng tôi có quyền hủy việc bán hàng mà không phải chịu bất kỳ hình phạt nào trong thời gian xảy ra tình hình được đề cập ở trên.
 6. 15.6Thời gian chết của máy chủ / Tạm thời chấm dứt dịch vụ. Chúng tôi có quyền tạm thời dừng cung cấp dịch vụ được cung cấp trên trang web bất cứ khi nào nếu xảy ra các vấn đề kỹ thuật như hoạt động quản lý bảo trì, thời gian chết của máy chủ và sự cố kết nối internet.
 7. 15.7Chuyển nhượng. Bạn không thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao Điều Khoản Sử Dụng này cũng như bất kỳ quyền lợi, nghĩa vụ và giấy phép nào được ghi trong đây, nhưng chúng tôi thì có thể chuyển nhượng hoặc chuyển giao mà không bị giới hạn.
 8. 15.8Căn cứ pháp luật. Điều Khoản Sử Dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật của [nhập quốc gia của bạn]. Liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng này hoặc hợp đồng mua bán, bạn đồng ý loại trừ tất cả các khu vực tài phán khác và chỉ tuân theo quyền tài phán duy nhất của tòa án có thẩm quyền tại [nhập thành phố].


Tôi đã đọc và đồng ý với thỏa thuận người dùng.

Chính Sách Bảo Mật (bắt buộc)

1.Bảo mật dữ liệu

Tất cả dữ liệu cá nhân mà bạn truyền cho chúng tôi đều được thu thập, tiếp nhận và xử lý theo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi. Bằng việc đặt hàng trên trang web của chúng tôi, bạn được xem là đã đồng ý với Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi. Bản sao của chính sách này được đính kèm tại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi.

2. Bảo mật
Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã đưa ra các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.
Liên kết đến các trang web khác
Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web quan tâm khác. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị chi phối bởi tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.
Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn
Bạn có thể chọn để hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình theo các cách sau:

Bất cứ khi nào bạn được yêu cầu điền vào một biểu mẫu trên trang web, hãy tìm hộp mà bạn có thể nhấp để cho biết rằng bạn không muốn bất kỳ ai sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị trực tiếp
nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bạn có thể thay đổi suy nghĩ của mình bất cứ lúc nào bằng cách cho chúng tôi biết bằng cách sử dụng thông tin Liên hệ với chúng tôi
Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu phải làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để gửi cho bạn thông tin quảng cáo về bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy thú vị nếu bạn nói với chúng tôi rằng bạn muốn điều này xảy ra.

Tôi đã đọc và đồng ý với chính sách bảo mật.

Chia Sẻ Thông Tin với Bên Thứ Ba (không bắt buộc)

Bạn có đồng ý chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba không?

Ủy Thác Thông Tin Cá Nhân (không bắt buộc)

Baạn có đồng ý với chính sách ủy thác thông tin cá nhân của bạn?

Đồng ý nhận thông tin mua sắm (không bắt buộc)

Bạn sẽ nhận được thông tin về mã giảm giá, ưu đãi, sự kiện, hàng mới về và các thông tin giá trị khác từ shopping mall qua Tin nhắn hoặc Email.

Tuy nhiên, một số thông tin sẽ được gửi mà không cần sự đồng ý của bạn như tình trạng đơn hàng/thanh toán và thông tin liên quan đến chính sách.

Bạn có thể đăng ký làm thành viên mà không cần đồng ý với các danh mục không bắt buộc, và có thể cập nhật trạng thái bất kì lúc nào tại trang Sửa Hồ Sơ khi bạn đã trở thành thành viên.

 • Bạn có đồng ý nhận SMS?
 • Bạn có đồng ý nhận email?

Xác Nhận Thông Tin Đăng Ký

Để hoàn tất đăng ký, vui lòng xác nhận thông tin tài khoản và nhấn “Đăng ký”.

Xác Nhận Thông Tin Đăng Ký
Email
ID
Tên
Tên Tiếng Anh
Tên Phiên Âm
Quốc Gia
Địa chỉ 1
Địa Chỉ 2
Thành Phố
Bang/Tỉnh
Mã bưu điện
Điện Thoại
Điện Thoại Di Động
Dịch Vụ
Tin Nhắn SMS
Bản tin
Nickname
Giới Tính
Ngày Sinh //
Kỉ Niệm Ngày Cưới //
Người Giới Thiệu
Close
TOP